Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailVzdělávejte se pro růst - kraj Vysočina


Vzdělávejte se v kraji Vysočina - letákZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Program je aktivní od 1.7.2014 do vyčerpání rozpočtu. Školení mohou probíhat v období od září 2014 do května 2015.


Kdo může žádat o dotaci


 • firmy s podporovanými CZ-NACE – podnikatelské firmy, jejich hlavní nebo vedlejší podnikatelská činnost patří mezi podporované CZ-NACE, viz příloha tohoto dokumentu (přehled podporovaných oblastí najdete v přiloženém letáku)
 • bezdlužnost – firmy, které nemají nedoplatky na dani, pojistném, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, za bezdlužnost se považuje i splácení dle splátkového kalendáře


Na co se dotace poskytuje a její výše


 • 100% na náklady na vzdělávací aktivity – školení odborných profesních znalostí a kompetencí, akreditovaná školení, odborné jazykové kurzy, v odůvodněných případech jako dodatek i – odborná zákonná školení (např. svářečské zkoušky, vysokozdvižné vozíky, elektrikářské zkoušky), školení IT, soft skills pro obchodníky (prezentace, komunikace)
 • 100% na mzdové náklady – mzda zaměstnanců za dobu strávenou na školení včetně odvodů, max. 25.500 Kč na osobu/měsíc
 • 100% nákladů na interní lektory (max. 230 Kč/h, včetně odvodů)
 • žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (včetně mzdových nákladů)


Vyplácení dotace


 • dotace na mzdové náklady měsíčně zpětně – žadatel předloží úřadu práce vyúčtování zaplacených mzdových nákladů v každém měsíci, ve kterém vyplatil mzdové náklady; úřad práce proplatí jednotlivé mzdové náklady průběžně měsíčně
 • dotace na náklady na vzdělávací aktivity po ukončení všech školení – žadatel předloží úřadu práce vyúčtování zaplacení školení po skončení vzdělávacího programu a úřad práce jej proplatí
 • vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději do 31.6.2015


Postup při vyřízení dotace


 • žadatel zjistí vzdělávací potřeby svých zaměstnanců a očekávanou cenu za školení
 • žadatel zpracuje na každou vzdělávací aktivitu žádost tak, že vyplní formulář, přiloží přílohy a doručí žádost na Úřad práce (Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou)
 • Krajská pobočka ÚP v Jihlavě posoudí žádost podle předem daných 6 kritérií
 • žadatel provede výběr vzdělávací firmy podle „Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ“ (Příručka D9)
 • Krajská pobočka ÚP zkontroluje výběr vzdělávací firmy a podepíše se žadatelem Dohodu
 • žadatel realizuje školení a měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů včetně odvodů, po ukončení vzdělávací akce předloží vyúčtování vzdělávacích aktivit