LIONS CZ s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČ: 26865190

DIČ: CZ26865190

Kontakt Dotace

Ing. Lubomír Chytil

tel.: 777 101 245

lubomir.chytil@lionscz.cz

Kontakt Vzdělávání

Ing. Stanislav Šafář

tel.: 736 464 320

stanislav.safar@lionscz.cz