Programování

Programování v jazyce PYTHON

Účastníci kurzu se naučí programovat v jazyce Python.

Standardní školení předává lidem formou přednášky poznatky o tom, jak se programuje. My učíme programovat. Absolventi standardních školení vědí o tom, jak se programuje. Absolventi našich kurzů umí programovat.

Rozsah kurzu

 • kurz trvá 3 měsíce, celkem 24 dní po 3 hodinách
 • kurz má rozsah celkem 72 hodin
 • výuky probíhá v úterý a ve čtvrtek v době 18-21 hodin
 • výuka probíhá online přes počítač
 • kurz začíná listopadu 2023

Výuka a požadavky na studenty

 • lektor neprobírá teorii o programování, ale učí programovat
 • lektor v interakci s účastníky vytvoří zhruba 150-200 programů
 • lektor během vytváření programů vysvětluje, co a proč dělá
 • účastníci se během vytváření programů aktivně zapojují otázkami a nápady
 • účastníky nezkoušíme ústními zkouškami ani písemnými testy
 • každý účastník vytvoří samostatně 3 programy

Obsah kurzu

 • základní syntaxe v Pythonu, podmínky, cykly
 • seznamy (neboli listy), množiny, slovníky, stringy (neboli řetězce)
 • moduly, knihovny, balíčky, virtuální prostředí
 • funkce, výjimky, objektově orientované programování
 • práce s databázemi, práce s webovými službami a API
 • testování a ladění kódu
 • využívání umělé inteligence při vytváření a kontrole programů

Další informace najdete na: https://dotace.lionscz.cz/programovani/