Jak řešíme firemní potíže

Jak řešíme firemní potíže

Pomáháme lidem ve firmách používat v praxi vědomosti a dovednosti.

Standardní školení předává lidem vědomosti a dovednosti a nezabývá se tím, zda je používají. My učíme lidi používat vědomosti a dovednosti v praxi, aby s jejich pomocí odstraňovali problémy a dosahovali lepších výsledků.

 

   Best practice

 • lektor připomene problém, jeho následky a další možné důsledky na příkladech z praxe
 • lektor nastíní požadovaný výsledek a jeho důsledky včetně příkladů z praxe
 • lektor nastíní návod (postup) včetně příkladů z praxe
 • lektor nastíní překážky a jejich překonání včetně příkladů z praxe

Nalezení vlastního řešení

 • pracovníci si ujasní problém, následky a další možné důsledky ve své práci
 • pracovníci si ujasní požadovaný výsledek a jeho důsledky ve své práci
 • pracovníci si vytvoří návod (postup) jak budou řešit problém ve své práci
 • pracovníci si ujasní překážky a jejich překonání ve své práci

Podpora při zavádění změn

 • lektor naučí pracovníky, jak se zavádí změny do praxe
 • po dohodě lektor poskytne podporu pracovníkům při zavádění změn do praxe, např. koučování
 • po dohodě lektor naučí vedoucího pracovníků, jak se zavádí změny do praxe
 • po dohodě poskytne lektor vedoucímu individuální pomoc při zavádění změn do praxe, např. koučování