Zlepšování THP

Zlepšování THP

Pomáháme THP používat v praxi řadu dovedností.

Standardní školení předává THP vědomosti a dovednosti a nezabývá se tím, zda je používají. My učíme THP používat dovednosti v praxi k tomu, aby s jejich pomocí odstraňovali problémy a dosahovali lepších výsledků.

 

Vnitrofiremní komunikace

 • identifikace individuálních charakteristik pracovníků – preference a potřeby, silné a slabé stránky
 • využívání silných stránek a eliminace slabých stránek pracovníků v kolektivu
 • individuální jednání s lidmi s ohledem na jejich jedinečnost – žádost o pomoc, vztahy, laskavosti, …
 • formování spolupráce mezi lidmi a postoje k zákazníkům
 • řešení pracovních problémů a mezilidských konfliktů

Zájem o práci

 • stanovení a vyhodnocení vlastních měřitelných SMART cílů
 • zlepšování pracovních podmínek
 • autonomní řízení jednotlivců a týmů
 • dosahování cílů a nápravná opatření, měření výkonnosti procesů
 • práce s úzkými hrdly – osobní energie, Time management, dovednosti, …

Neustálé zlepšování

 • stanovování náročnějších cílů v oblasti kvality, termínů a ceny
 • nalézání a využívání nových cest a spolupráce s lidmi
 • osobní zlepšování na základě kompetenčního modelu
 • identifikace a překonávání překážek a úzkých míst
 • zavádění a stabilizace trvalých změn