Zlepšování manažerů

Zlepšování manažerů

Pomáháme vedoucím pracovníkům používat v praxi manažerské dovednosti.

Standardní školení předává vedoucím pracovníkům vědomosti a dovednosti a nezabývá se tím, zda je používají ve své praxi. My učíme vedoucí pracovníky používat manažerské dovednosti v praxi k tomu, aby s jejich pomocí odstraňovali problémy a dosahovali lepších výsledků.

 

Výsledky a zlepšování

 • stanovení, zadávání a vyhodnocení měřitelných SMART cílů
 • delegování odpovědnosti, autonomní řízení jednotlivců a týmů
 • průběžná a cílová kontrola, měření výkonnosti procesů, hodnocení pracovníků
 • identifikace úzkých míst a práce s úzkými hrdly
 • situační vedení – direktiva, delegování, koučování, participace

Práce s lidmi

 • 5 úrovní leadershipu – pozice, vztahy, produkce, rozvoj, vrchol
 • inspirování lidí pomocí vlastních cílů, šampióni, soutěžení, vlastní příklad
 • individuální jednání s lidmi s ohledem na jejich jedinečnost – zadávání úkolů, kontrola, vztahy, …
 • využívání silných stránek a eliminace slabých stránek pracovníků v kolektivu
 • kompetenční model – rozvíjení výkonu, odbornosti, jednání s lidmi, postoj k zákazníkům, …
 • budování spolupráce, řešení pracovních problémů a mezilidských konfliktů

Umění trvalé změny

 • příprava sebe sama na zavedení změny v oblasti rozumu a emocí
 • vytvoření vůdčí koalice schopné zavést a stabilizovat změnu
 • vytvoření pocitu naléhavosti na úrovni rozumu a emocí
 • vytvoření, komunikace a přijetí inspirativní vize
 • překonávání překážek, zavedení změny a krátkodobá vítězství
 • udržení změny a stabilizace do firemní kultury